"Ibland sirligt. Ibland grövre med kvar-lämnade markeringar. En respektlös fläck? Ett tumavtryck?"

Dela den här sidan

VÄLKOMMEN

"Förtrogna" 2023 
A3 Collage/blandteknik på akvarellpapper.

År 2026 är det fyrtio år sedan Ann-Louise Gyllander studerade sitt första år på Estetisk speciallinje på Skinnskattebergs folkhögskola följt av ytterligare två år- allmän linje men med Estetisk inriktning- på Ålsta fhsk i Norrland. Hon ser sig, mer eller mindre, som autodidakt. Gicléetryck finns på några verk.  De här sidorna visar endast ett mindre urval av alla bilder.
Kontakt: ann-louise_art@hotmail.com 
PS Ber om ursäkt på förhand, om svaret dröjer.

English:

In 2026 it´s 40 years since she started study art! In 1986, Ann-Louise Gyllander began seriously to study at Skinnskatteberg's folk high school, followed by two more years at Ålsta fhsk -at a general course but with an aesthetic focus. She sees herself, more or less, as self-taught.

These pages show only a small selection of her works.
Please, send a mail if you are interested. Most of the paintings, are unique as original. Contact: ann-louise_art@hotmail.com
PS Replay may be delayed due to circumstances, which I apologize for.


"Your space or mine?" 1 april 2023 Collage/blandteknik på duk.  50 X 50 cm.